Copyright 2024 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach

PROJEKT POWER 2.5

 

"Gops Miłkowice - nowe otwarcie"W okresie od 1 września 2019 r. do 28 lutego 2021 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłkowicach, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest Projekt "Gops Miłkowice - nowe otwarcie".

Projekt zakłada wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych. Celem Projektu jest poprawa obsługi osób zgłaszających się do Ośrodka poprzez zmianę organizacji jego pracy, obejmującą wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetentnej kadry.

Działania w projekcie przewidują głównie zmianę organizacji pracy pracowników socjalnych Ośrodka i jego struktury organizacyjnej.

Dofinansowanie projektu z UE wynosi 421 190,00 zł

ZAŁĄCZNIKI:

1. Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia


Projekt ,,Gops Miłkowice- nowe otwarcie”realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna


                                                                                                                                             
                                                                                                    
                     

займ онлайнкредиты онлайн

Szukaj

f t g m